Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Demografia i epidemiologia żywieniowa Zobacz
Diagnostyka laboratoryjna Zobacz
Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych Zobacz
Edukacja i poradnictwo żywieniowego Zobacz
Fizjologia żywienia człowieka Zobacz
Immunologia Zobacz
Jakość i bezpieczeństwo żywności Zobacz
Metodologia badań Zobacz
Patofizjologia kliniczna Zobacz
Produkcja potraw i towaroznawstwo Zobacz
Przechowalnictwo żywności Zobacz
Psychologia kliniczna Zobacz
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia Zobacz
Zarządzanie i marketing Zobacz
Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach Zobacz
Zdrowie publiczne Zobacz
Żywienie kliniczne Zobacz
Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/